Een schets van de school

'De Meerhoef van waarde naar meerwaarde".

 

Op De Meerhoef zijn alle leerlingen welkom. We zien de onvoorwaardelijke acceptatie van kinderen als onze vanzelfsprekende maatschappelijke verantwoordelijkheid. In onze professionele zorg voor kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van het opgroeiende kind in de basisschoolfase, vinden wij het bieden van sociale veiligheid als basis van voorwaardelijk belang. We hechten daarom grote waarde aan het ‘positief omgaan met elkaar’.

Er wordt veel zorg en aandacht besteed aan goede leerprestaties. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen naar leerlingen en stellen daarom voldoende ambitieuze doelen.

 

De leeropbrengsten zijn op orde. Kernwaarden die we voor onze school belangrijk achten als richtinggevers voor ons handelen zijn:

- verantwoordelijkheid

- rechtvaardigheid

- tolerantie

- duurzaamheid,  zorg voor milieu en gezonde voeding

 

We trachten deze waarden via ons onderwijs, de keuze van thema’s en projecten zichtbaar te maken en uit te dragen. Onze school kent een enthousiast en gemotiveerd team van leerkrachten. 

Onze school telt gedurende het schooljaar tussen de 220 en 250 leerlingen die verdeeld zijn over 9 groepen.

 

Basisschool De Meerhoef is één van de 17 scholen behorende bij de stichting  Veldvest. Onze school is gelegen in de wijk Meerveldhoven. Het is de enige basisschool in de wijk.

De leerlingenpopulatie van De Meerhoef bestaat voornamelijk uit kinderen die wonen in de wijken Meerveldhoven en d’Ekker. Veel familieleden van de huidige doelgroep leerlingen hebben zelf in hun jeugd onze school bezocht. De Meerhoef is gehuisvest in een karakteristiek gebouw (1956).