Praktische zaken

Ziekmelden
Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen tussen 8.00 uur - 8.30 uur wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen.

 

Schooltijden
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 14.15 uur.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Dit is het teken dat de kinderen naar binnen mogen komen en naar hun klas gaan.
Er is voor schooltijd geen toezicht op het speelplein.

Onze school een continurooster, dit betekent dat alle kinderen op school overblijven.

 

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 29-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
2de paasdag 18-04-2022    
Meivakantie 25-04-2022 t/m  06-05-2022
Koningsdag 27-04-2022   valt in de meivakantie
Bevrijdingsdag 05-05-2022   valt in de meivakantie
Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022
2de Pinksterdag 06-06-2022    
Zomervakantie 25-07-2022 t/m 02-09-2022

 

Studiedagen 2021-2022 

Donderdag 07-10-2021 studiedag hele dag vrij
Maandag 06-12-2021 studiedag hele dag vrij
Vrijdag  24-12-2021 studiemiddag

vrij vanaf 12.00 uur

Dinsdag 25-01-2022 studiedag hele dag vrij
Vrijdag 25-02-2022 studiemiddag vrij vanaf 12.00 uur
Woensdag 16-03-2022 studiedag hele dag vrij
Vrijdag  03-06-2022 studiedag hele dag vrij
Dinsdag 07-06-2022 studiedag hee dag vrij
Vrijdag  22-07-2022 calamiteitendag* hele dag vrij*

*Calamiteitendag: dit is in principe een vrije dag mits deze dag al “verbruikt” is i.v.m. een calamiteit, dan wordt het een gewone lesdag. Wanneer hier sprake van is, zullen we dit met u communiceren via de nieuwsbrief.

 

Leerplicht en verlof
Het vragen van bijzonder verlof verzoeken wij u schriftelijk te doen. 
Formulieren voor verlofaanvraag kunt u verkrijgen via de administratie of de link hieronder.

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en ondertekend ingediend worden.

 

Het aanvraagformulier 
Verlofregeling 


Meer informatie over wet- en regelgeving omtrent verlof kunt u ook vinden op: http://www.leerplicht.net