Praktische zaken

Ziekmelden
Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen tussen 8.00 uur - 8.30 uur wanneer uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen.

 

Schooltijden
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 14.15 uur.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Dit is het teken dat de kinderen naar binnen mogen komen en naar hun klas gaan.
Er is voor schooltijd geen toezicht op het speelplein.

Onze school een continurooster, dit betekent dat alle kinderen op school overblijven.

 

Pauzetijden

Ochtendpauze: 10.15-10.30 uur

Middagpauze: van 12.00-12.15 uur lunchen in de klas en van 12.15-12.45 uur buitenspelen.

 

Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag het uiteraard trakteren. We zien graag een gezonde traktatie. Het is fijn als u van tevoren bij de leerkracht informeert. Wij kunnen dan rekening houden met kinderen met een speciaal dieet of een allergie.

 

Mobiele telefoons en/of smartwatches

Het gebruik van een mobiele telefoon en/of smartwatch is door leerlingen onder schooltijd niet toegestaan. Voor binnenkomst dient de mobiele telefoon en/of smartwatch uitgeschakeld te worden en te blijven tot het einde van de dag. De leerling levert de telefoon en/of smartwatch in bij de leerkracht. Na schooltijd mag de mobiele telefoon en/of smartwatch pas buiten weer aangezet worden. De school is niet verantwoordelijk voor de mobiele telefoon en/of smartwatch.

 

Leerplicht en verlof
Het vragen van bijzonder verlof verzoeken wij u schriftelijk te doen. 
Formulieren voor verlofaanvraag kunt u verkrijgen via de administratie of de link hieronder.

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en ondertekend ingediend worden.

 

Het aanvraagformulier 
Verlofregeling 


Meer informatie over wet- en regelgeving omtrent verlof kunt u ook vinden op: http://www.leerplicht.net

 

Hoofdluiscontrole

Gedurende het schooljaar worden alle leerlingen na ieder vakantie door hulpouders gecontroleerd op hoofdluis. In de kalender staat vermeld in welke weken de controles plaatsvinden. Als bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, krijgt u hierover meteen bericht. Als u thuis bij controle luizen of neten ontdekt, verzoeken we u dit zo snel mogelijk te melden bij de leerkracht van uw kind.

Meer informatie over hoofdluis en het bestrijden hiervan kunt vinden via de site van het RIVM of de GGD.